Ανδρικό

  /    /  Ανδρικό
Menshairstyle-01
Menshairstyle-02

αΝΔΡΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ

Barber κουρέματα με σύγχρονη άποψη για μοντέρνα εμφάνιση για όλες τις
ηλικίες!
Κι εδώ πρωταγωνιστει η γεωμετρία ώστε οι λεπτομέρειες να είναι απόλυτες
και καθαρές!